Thứ năm 23/05/2019 » CAO ĐẲNG » KẾT QUẢ HỌC TẬP
LỊCH CÔNG TÁC
THƯ ĐIỆN TỬ

ĐỐI TÁC

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC

Chủ nhật - 19/05/2019 22:50

Điểm thi lớp CDDLTCT0801+ 02 (Cập nhật 20-05-2019)CẬP NHẬT 20/05/2019

QL - NHA THUOC NANG CAO GPP (CDDLTCT0801+02)          XEM
DS THI LAN 2 QL- NTNC GPP (CDDLTCT0801+02)              XEM
DL- DLS NANG CAO (CDDLTCT0801+02)              XEM


CẬP NHẬT 08/05/2019

KIEM NGHIEM (CDDLTCT0801+02)              XEM
DS THI LAN 2 KIEM NGHIEM (CDDLTCT0801+02)              XEM


CẬP NHẬT 25/04/2019

KNGTBH (CDDLTCT0801+02)              XEM


CẬP NHẬT 12/04/2019

PHAP LUAT- TCQL DUOC (CDDLTCT0801+02)                    XEM

QL TON TRU THUOC (CDDLTCT0801+02)                        XEM

HOC LAI VS - KST (CDDLTCT0801+02)                              XEM

KQ THI LAN 2 DUOC LAM SANG  (CDDLTCT0801+02)               XEM

KQ THI LAN 2 HOA DUOC (CDDLTCT0801+02)                  XEMCẬP NHẬT 12/04/2019

MARKETING (CDDLTCT0801+02)               XEM

QTKD DUOC (CDDLTCT0801+02)                 XEM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO