Thứ tư 17/07/2019 » CAO ĐẲNG » KẾT QUẢ HỌC TẬP
LỊCH CÔNG TÁC
THƯ ĐIỆN TỬ

ĐỐI TÁC

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC

Thứ tư - 26/06/2019 10:33

Điểm thi lớp CDPHRLTCT0801 (Cập nhật 05-06-2019)


Cập nhật 27/06/2019

AN TOAN LAO DONG  (CDPHRLTCT0801)                             XEM
DS THI LAN 2 AN TOAN LAO DONG  (CDPHRLTCT0801)                    XEM
MO PHOI RANG MIENG  (CDPHRLTCT0801)                         XEM
DS THI LAN 2 MO PHOI RANG MIENG  (CDPHRLTCT0801)                XEM


Cập nhật 05/06/2019

AVCN (CDPHRLTCT0801)                         XEM
DS THI LAN 2 AVCN (CDPHRLTCT0801)            XEM


Cập nhật 23/05/2019

CHINH TRI (CDPHRLTCT0801)             XEM
VL- LS (CDPHRCQCT08-01)             XEM


Cập nhật 18/04/2019

SHDT (CDPHRLTCT0801)                                  XEM
DS THI LAN 2 SHDT (CDPHRLTCT0801)                  XEM

VL- LS (CDPHRLTCT0801)                        XEM
DS THI LAN 2 VL- LS (CDPHRLTCT0801)                XEM


XSTK (CDPHRLTCT0801)                 XEM


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO