Thứ hai 19/08/2019 » TRUNG CẤP » ĐIỂM THI

NĂNG LỰC

LỊCH CÔNG TÁC
THƯ ĐIỆN TỬ

ĐỐI TÁC

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC

Thứ tư - 03/04/2019 08:52

Kết quả thi học phần lớp DS18E1


KQ THI TVD (DS18E1) 29-3-2019                      XEM 

KQ THI TVD (DS18E1) 29-3-2019                        XEM
DS THI LAN 2 TVD (DS18E1) 29-3-2019             XEM

KQ THI TTGDSK (DS18E1) 21-3-2019                 XEM
DS THI LAN 2 TTGDSK (DS18E1) 21-3-2019             XEM

KQ THI TCQLYT (DS18E1) 21-3-2019                XEM

KQ THI TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH (DS18E1) 31-3-2019                 XEM

KQ THI TIN HOC (DS18E1) 31-3-2019                XEM

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO