Thứ tư 05/08/2020 » TRUNG CẤP » HỌC LẠI HỌC PHẦN

NĂNG LỰC

LỊCH CÔNG TÁC
THƯ ĐIỆN TỬ

ĐỐI TÁC

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC

Danh sách HLHP các Lớp Dược thi TN tháng 12/2016

Viết đọc tên thuốc, Bào chế 1-2, Hoa phân tích 1-2, Thực vật dược, Kỹ năng GTBH, Tổ chức QLYT, Hóa dược 1,GD Quốc phòng, Anh văn CB 1-2, Chính trị, Bảo quản, Anh văn chuyên ngành, Khởi tạo doanh nghiệp

Chi tiết tin

Các tin khác

 

CAO ĐẲNG