THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHÒNG NGÀY THỨ 7 (14/11/2020) VÀ CHỦ NHẬT (15/11/2020)