Thứ tư 17/07/2019 » ĐẠI HỌC » KẾT QUẢ HỌC TẬP
LỊCH CÔNG TÁC
THƯ ĐIỆN TỬ

ĐỐI TÁC

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC

Kết quả học phần các lớp đợt 12/2017 (DE17XYH2807, DE17DD2803, DE17YTC2803) - 22/6/2018

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vật lý và Lý sinh, Xác suất thống kê, Mô phôi, Sinh Lý

Chi tiết tin

Kết quả học phần các lớp đợt 10/2017 (DE17XYH2805-2806, DE17YTC2802) - 22/6/2018

Giải phẫu, Hóa sinh, Ký sinh trùng, Xét nghiệm tế bào, Hóa học, Tâm lý học đạo đức y học, Vật lý - Lý sinh, Vi sinh vật - Ký sinh trùng

Chi tiết tin

Kết quả học phần các lớp đợt 6/2017 (DE17DD2801-2802, DE17XYH2801-2804, DE17YTC2801) - 30/05/2018

Dược lý, Đường lối CM của ĐCSVN, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Vi sinh 2, Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh miễn dịch, Vi sinh vật

Chi tiết tin

Kết quả học phần các lớp đợt tháng 10/2016 (DE16DD2801-2803, DE16XYH2801-2802, DE16YTC2801-2802)

Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ năng giao tiếp, Vi sinh 3, Dịch tể học bệnh không truyền nhiễm, Giáo dục nâng cao sức khỏe, Dịch tể học y tế

Chi tiết tin

Kết quả học phần các lớp đợt tháng 4/2016 (DE16DD280, DE16YTC280, DE16XYH280) - 30/05/2018

Giải phẫu, Sức khỏe môi trường, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Anh văn chuyên ngành, Huyết học, Vi sinh 4, Xét nghiệm tế bào

Chi tiết tin

Kết quả học phần lớp DE17DD2801-2802, DE17XYH2801-2804, DE17YTC2801 thi tháng 12/2017(cập nhật ngày 19/01/2018)

Giải phẫu, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vật lý và lý sinh, Xác suất thống kê, Hóa sinh

Chi tiết tin

Kết quả học phần lớp DE16DD280, DE16XYH280, DE16YTC280 thi tháng 12/2017(cập nhật ngày 19/01/2018)

Anh văn chuyên ngành, Dịch tể học, Kỹ năng giao tiếp, Hóa sinh (L2), Vi sinh 3, Xét nghiệm tế bào, Dịch tể học truyền nhiễm, Điều tra một vụ dịch, Nhân học & Xã hội, Quản lý dịch vụ

Chi tiết tin

Kết quả học phần các lớp đợt 4/2017 DE17DD2801-2802, DE17XYH2801-2804, DE17YTC2801 (cập nhật 27/12/2017)

Hóa sinh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vật lý và lý sinh, Xác suất thống kê

Chi tiết tin

Kết quả học phần các lớp đợt 10/2016 DE16DD2801-2803, DE16XYH2801-2803, DE16YTC2801-2802 (Cập nhật ngày 14/11/2017)

Môn Điều dưỡng cơ sở 2, Dược lý, Sinh lý, Sinh lý miễn dịch, Dịch tễ học, Sức khoẻ môi trường, Vi sinh 2, Anh văn chuyên ngành, Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, Dịch tễ học cơ bản

Chi tiết tin

Kết quả học phần lớp DE17YTC2801, DE17XYH2801-04, DE1DDYTC2801

Tâm lý y học đạo đức, Sinh học và di truyền, Những nguyên lý CB của CN Mác - Lê nin, Sinh học và di truyền, Hóa học

Chi tiết tin

Các tin khác

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO