Hotline liên hệ: 02923 881 644
25-6-2021
TKB CÁC LỚP MEKONG THÁNG 07/2021

XEM TKB CÁC LỚP DƯỢC THÁNG 07/2021

XEM TKB CÁC LỚP Y THÁNG 07/2021-Liên hệ về thời khóa biểu:

  • TKB khoa Y - Điều dưỡng: Thầy Hiếu  0939 484 921
  • TKB khoa Dược: Thầy Nam   0383 00 6841

- Liên hệ thông tin tuyển sinh:

  • Tổ tư vấn: 02923 881 644
502 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644