Hotline liên hệ: 02923 881 644
26-8-2021
TKB CÁC LỚP MEKONG THÁNG 09/2021

XEM TKB CÁC LỚP DƯỢC THÁNG 09/2021

XEM TKB CÁC LỚP Y THÁNG 09/2021-Liên hệ về thời khóa biểu:

  • TKB khoa Y - Điều dưỡng: Thầy Hiếu  0939 484 921
  • TKB khoa Dược: Thầy Nam   0383 00 6841

- Liên hệ thông tin tuyển sinh:

  • Tổ tư vấn: 02923 881 644
216 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644