Hotline liên hệ: 02923 881 644
23-9-2021
TKB CÁC LỚP MEKONG THÁNG 10/2021 (Cập nhật 07/10/2021)

Cập nhật 07/10/2021

XEM TKB CÁC LỚP DƯỢC TRUNG CẤP + Y CỔ TRUYỀN KHAI GIẢNG NGÀY 09/10/2021

Các TKB khác

XEM TKB CÁC LỚP DƯỢC THÁNG 10/2021

XEM TKB CÁC LỚP Y THÁNG 10/2021 (cập nhật 30/09/2021)-Liên hệ về thời khóa biểu:

  • TKB khoa Y - Điều dưỡng: Thầy Hiếu  0939 484 921
  • TKB khoa Dược: Thầy Nam   0383 00 6841

- Liên hệ thông tin tuyển sinh:

  • Tổ tư vấn: 02923 881 644
508 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644