Hotline liên hệ: 02923 881 644
26-7-2022
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ MEKONG (MIC) KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ALMA MATER (AMCA)

Ngày 18/7/2022, thay mặt cho Trường Trung cấp Quốc tế Mekong có Cô ThS. Nguyễn Thị Tốt - Chủ tịch HĐQT, Thầy DSCKII. Nguyễn Văn Ảnh – Hiệu trưởng. Trong buổi họp mặt Thầy DSCKII. Nguyễn Văn Ảnh – Hiệu trưởng đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Cao đẳng Alma Mater của Úc.

Lễ ký kết này nằm trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của MIC, nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp cho thị trường lao động Đông Nam Á và Úc.

Đây cũng là cơ hội cho sinh viên Việt Nam được ra nước ngoài học tập, nhận bằng cao đẳng quốc tế với chi phí tiết kiệm, tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam sinh sống, làm việc tại Úc.

Căn cứ theo thỏa thuận này, hai trường đã phối hợp đào tạo các ngành: Nấu ăn, Du lịch, Khách sạn, … Với hình thức liên kết dạng 1+2 (1 năm học tại MIC, 2 năm học tại AMCA).

Sinh viên theo học, sau khi tốt nghiệp sẽ nhận được bằng cao đẳng do Trường Cao đẳng Alma Mater cấp.

3091 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644