Hotline liên hệ: 02923 881 644
25-9-2022
TKB CÁC LỚP MEKONG THÁNG 09/2022

XEM TKB CÁC LỚP DƯỢC THÁNG 09/2022

XEM TKB CÁC LỚP Y THÁNG 09/2022-Liên hệ về thời khóa biểu:

  • TKB khoa Y - Điều dưỡng: Thầy Hiếu  0939 484 921
  • TKB khoa Dược: Thầy Nam   0383 00 6841

- Liên hệ thông tin tuyển sinh:

  • Tổ tư vấn: 02923 881 644
867 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644