Hotline liên hệ: 02923 881 644
06-3-2023
TKB CÁC LỚP MEKONG THÁNG 03/2023

 

XEM TKB CÁC LỚP DƯỢC THÁNG 03/2023

XEM TKB CÁC LỚP Y THÁNG 03/2023

 -Liên hệ về thời khóa biểu:

  • TKB khoa Y - Điều dưỡng: Thầy Hiếu  0939 484 921
  • TKB khoa Dược: Thầy Thịnh  0969 669 877

- Liên hệ thông tin tuyển sinh:

  • Tổ tư vấn: 02923 881 644
348 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644