Hotline liên hệ: 02923 881 644
25-9-2020
Danh sách miễn môn và chuyển điểm các lớp Cao đẳng (30-11-2018)

Danh sách miễn môn và chuyển điểm các lớp Cao đẳng (30-11-2018)

- Sinh viên được xét miễn môn và chuyển điểm xem như đã hoàn thành học phần, không cần phải tham gia học với lớp.
- Riêng lớp CDDLTCT0704+05 (dự kiến tốt nghiệp 12/2018) danh sách miễn môn cuối cùng sẽ cập nhật trong danh sách tổng hợp trước ngày thi chính trị 08/12/2018"


DANH SÁCH MIỄN MÔN             XEM

244 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644