Thứ hai 19/08/2019 » ĐẠI HỌC » KẾT QUẢ HỌC TẬP » Năm 2017 » Đợt 5 (12/2017)
LỊCH CÔNG TÁC
THƯ ĐIỆN TỬ

ĐỐI TÁC

TRUNG CẤP

CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC

Thứ sáu - 22/06/2018 09:14

Kết quả học phần các lớp đợt 12/2017 (DE17XYH2807, DE17DD2803, DE17YTC2803) - 22/6/2018

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vật lý và Lý sinh, Xác suất thống kê, Mô phôi, Sinh Lý

- DE17XYH2807    xem

- DE17DD2803    xem

- DE17YTC2803    xem


Những tin mới hơn

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO