Hotline liên hệ: 02923 881 644
07-5-2021
1.6 KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

1.6.1.    Mục tiêu chung
     Đào tạo người Kỹ thuật viên Phục hình răng có kiến thức và kỹ năng cơ bản trình độ trung cấp, để làm việc tại các labo phục hình của các cơ sở Răng-Hàm-Mặt, các cơ sở Y tế; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, tác phong tỷ mỷ chính xác; tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ người bệnh; có đủ sức khoẻ để làm việc; có ý thức và khả năng học tập vươn lên.
1.6.2.    Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức:

 • Giải thích được nguyên lý và cơ chế của các loại phục hình răng: tháo lắp bán phần, toàn phần và cố định.
 • Thực hiện những biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng các loại phục hình.
 • Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng labo răng giả ở mức tuyến tỉnh.

- Kỹ năng:

 • Sử dụng và bảo quản trang thiết bị phòng labo răng giả, các hóa chất, vật liệu chuyên dùng.
 • Làm được các loại Phục hình răng, tháo lắp bán phần, toàn phần.
 • Làm các loại phục hình răng cố định thông thường. 
 • Phụ trách chuyên môn kỹ thuật ở labo phục hình răng thuộc tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. 
 • Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hoá chất … phục hình răng. 
 • Phát hiện và sửa chữa được những hỏng hóc nhỏ trang thiết bị phục hình răng. 
 • Sơ cứu và chăm sóc bênh nhân tại Khoa Răng - Hàm - Mặt.
 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách, thống kê, báo cáo.
 • Thường xuyên trao đổi chuyên môn, kỹ thuật với bác sỹ Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng Nha khoa để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. 
 • Tham gia giáo dục Sức khoẻ răng - miệng cho cá nhân và cộng đồng và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân của đơn vị và địa phương. 
 • Thực hiện công tác an toàn lao động. 
 • Hướng dẫn học sinh Kỹ thuật viên Phục hình răng đến labo thực tập. 
 • Thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu của công việc. 
 • Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực Phục hình răng. 
 • Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của bộ Y tế.
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân hết lòng phục vụ người bệnh.
 • Khiêm tốn học tập, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
 • Trung thực khách quan, cẩn trọng trong công việc chuyên môn.

1.6.3.    Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
     Sau khi được cấp bằng tốt nghiệp, kỹ thuật viên làm việc tại: Khoa Răng – Hàm – Mặt trực thuộc bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tuyến tỉnh, thành phố, các bệnh viện trung ương đóng ở địa phương, bệnh viện chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt, làm kỹ thuật viên cho các labo tư nhân và cũng có thể tự thành lập labo riêng nếu có đủ trình độ, năng lực.
1.6.4.    Khả năng học tập và nâng cao trình độ
     Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phục hình răng trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn.
     Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

3596 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644