Hotline liên hệ: 02923 881 644
07-5-2021
1.12 DU LỊCH LỮ HÀNH

1.12.1. Mục tiêu chung
      Du lịch lữ hành trình độ trung cấp là ngành, nghề trực tiếp thực hiện, quản lý và điều phối các hoạt động du lịch lữ hành. Nhiệm vụ của nghề du lịch lữ hành bao gồm: thiết kế chương trình du lịch; tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch; điều hành tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng để duy trì thị phần, thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác; đảm bảo an toàn, an ninh cho khách hàng theo quy định; quản lý, giám sát nhân sự và đánh giá kết quả công việc một cách chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
      Các công việc chủ yếu được thực hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, văn phòng đại lý du lịch lữ hành và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trong điều kiện môi trường làm việc rất đa dạng, phong phú, thường xuyên có sự giao tiếp với khách hàng, với các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác trong và ngoài nước.
1.12.2. Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức:

 • Xác định được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật du lịch, Luật di sản văn hóa, Luật bảo vệ môi trường, Pháp luật trong kinh doanh...;
 • Trình bày được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành;
 • Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành;
 • Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành; mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành;
 • Xác định được cách thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng;
 • Mô tả được quy trình xây dựng chương trình du lịch;
 • Trình bày được quy trình lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;
 • Xác định được quy trình và các phương thức tổ chức bán sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu;
 • Trình bày được các bước trong quá trình điều hành, thực hiện chương trình du lịch;
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Kỹ năng:

 • Tổ chức khảo sát, điều hành và thiết kế được chương trình du lịch cơ bản;
 • Xây dựng được chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách;
 • Tham gia tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch một cách hiệu quả;
 • Điều hành thực hiện chương trình du lịch theo đúng quy trình;
 • Lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng và các nhà cung ứng dịch vụ;
 • Tuân thủ và thực hiện theo quy trình làm việc tại văn phòng lữ hành;
 • Chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng hiệu quả;
 • Cập nhật những kiến thức, thông tin mới về các tuyến, điểm du lịch;
 • Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị tại bộ phận lữ hành;
 • Thực hiện được thao tác nghiệp vụ thanh toán, các giao dịch với các nhà cung ứng dịch vụ và khách hàng;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc sử dụng các phần mềm đặt giữ chỗ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Soạn thảo và hoàn thiện các loại hợp đồng du lịch theo yêu cầu của khách hàng;
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

 • Tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp;
 • Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
 • Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc và thuyết phục được khách hàng;
 • Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác;
 • Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc;
 • Linh hoạt trong xử lý tình huống;
 • Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
 • Tuân thủ  các quy định về  pháp luật trong kinh doanh du lịch, kinh doanh lữ hành;
 • Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

1.12.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
      Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: Thiết kế chương trình du lịch; Marketing và truyền thông; Kinh doanh và chăm sóc khách hàng; Tổ chức thực hiện chương trình du lịch tại các các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch như các phòng vé, đại lý du lịch, công ty du lịch, các cơ quan tổ chức liên quan hoạt động du lịch theo yêu cầu của công việc.

 

2839 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644