Hotline liên hệ: 02923 881 644
22-3-2021
5.5 PHÒNG ĐÀO TẠO

CN. Trần Ngọc Sáu - Trưởng phòng.

- Chức năng và nhiệm vụ

 • Lập kế hoạch tuyển sinh hằng năm theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
 • Lập kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo từ đầu khóa và kết hợp với khoa lập kế hoạch chi tiết giảng dạy theo học kỳ, phổ biến đến giáo viên và học sinh các lớp.
 • Thực hiện báo cáo, thống kê, lưu trữ dữ liệu, hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách liên quan đến giáo viên và học sinh. Lập thủ tục xin cấp phôi bằng, in bằng tốt nghiệp và lưu trữ hồ sơ học sinh sau khi ra trường.
 • Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho học sinh.
 • Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh.
 • Thường xuyên phối hợp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học hằng ngày như giờ lên lớp, nội dung phương pháp dạy và học…nhằm phát hiện những vấn đề chưa hợp lý mà sớm chấn chỉnh đưa vào nề nếp. Tổ chức sơ kết học kỳ, năm học theo đúng quy định.
 • Quản lý kết quả học tập của học sinh; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với học sinh.
 • Phối hợp với khoa chỉ đạo biên soạn giáo trình, giáo án, kế hoạch bài giảng, soạn câu trắc nghiệm bổ sung cho ngân hàng câu hỏi, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các kỳ thi trong Trường.
 • Phối hợp với các khoa chủ động liên hệ với các cơ sở thực hành nhằm để học sinh có một môi trường thực hành thuận lợi nhất.
 • Phối hợp với các phòng, khoa để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi.
 • Quản lý và sử dụng phòng học, tài sản, thiết bị điện nước trong phạm vi phụ trách.
 • Phối hợp quản trị phần mềm quản lý đào tạo.
 • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ quản lý học phí của học sinh.

- Liên hệ

 • Email: ydmekong@gmail.com.
 • Điện thoại: 02926.280.252
3446 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644