Hotline liên hệ: 02923 881 644
09-4-2021
5.1 KHOA Y - ĐIỀU DƯỠNG

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TCYDMK ngày 03 tháng 7 năm 2012 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, giáo viên và giáo viên chủ nhiệm.

DSCKII. Nguyễn Văn Ảnh - Trưởng khoa

- Chức năng và nhiệm vụ:

 • Khoa, Bộ môn của trường thực hiện cụ thể nhiệm vụ dạy học chất lượng cao, khoa có vai trò quan trọng về chất lượng học tập của học sinh các lớp trong trường. khoa có mối quan hệ với các khoa phòng, đoàn thể, đơn vị trong và ngoài trường trong phạm vi hoạt động chuyên môn của mình.
 • Khoa lập kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành cụ thể cho từng môn học, phù hợp với kế hoạch giảng dạy chung của phòng đào tạo theo từng học kỳ, từng năm học.
 • Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực trong phạm vi phụ trách. Quản lý học sinh trong giờ học tại khoa mình, riêng Khoa y quản lý học sinh thực hành tại các cơ sở điều trị ngoài trường.   
 • Khoa và phòng đào tạo liên hệ, kết hợp với các cơ sở thực hành trong và ngoài tỉnh tạo môi trường thuận lợi cho học sinh thực hành tay nghề tốt nhất.
 • Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra việc giảng dạy các môn lý thuyết và thực hành nhằm kịp thời phát hiện những sai sót về nội dung, phương pháp giảng dạy để điều chỉnh kịp thời.
 • Hướng dẫn cho giáo viên biên soạn giáo trình, kế hoạch bài giảng (giáo án), soạn câu trắc nghiệm. Tham gia tổ chức các kỳ thi trong trường, tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, xét thi đua cho giáo viên và học sinh.
 • Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy và học, thường xuyên tổ chức cho giáo viên dự giảng và bình giảng để không ngừng tiến bộ.
 • Hỗ trợ Đoàn TN, Công đoàn thực hiện một số phong trào văn nghệ, thể dục, học sinh tình nguyện hè, khám bệnh cho người nghèo, hiến máu nhân đạo...
 • Khoa phân công quản lý và sử dụng phòng học, tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong khoa hợp lý, tránh lãng phí, hư hao mất mát.  
 • Khoa phối hợp với phòng đào tạo trong việc quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, kiểm tra, thi cử, thanh quyết toán giờ giảng giáo viên.
 • Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn: có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất đồng thời chấp hành nghiêm các chỉ đạo khác của Ban giám hiệu.
3666 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644