Hotline liên hệ: 02923 881 644
09-4-2021
1.9 TIN HỌC ỨNG DỤNG

1.9.1.    Mục tiêu chung
      Tin học ứng dụng trình độ trung cấp là nghề thực hiện: Bảo trì máy tính (Lập kế hoạch, triển khai sửa chữa bảo hành, bảo trì máy tính, bảo vệ dữ liệu, …); Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin (Quản lý, vận hành các hệ thống dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin), Quản trị hệ thống phần mềm (Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của phần mềm); Quản trị cơ sở dữ liệu (nhận, xử lý và trích lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu,…); Dịch vụ khách hàng (Xử lý thông tin về ứng dụng, sản phẩm Công nghệ thông tin, cung cấp hỗ trợ phần cứng máy tính, phần mềm khi cần thiết); Lập trình ứng dụng (phần mềm ứng dụng, thiết kế web); Quản trị mạng máy tính (đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng). Tin học ứng dụng trình độ trung cấp đáp ứng yêu cầu trình độ bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
      Người làm nghề Tin học ứng dụng có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là chuyển giao, hỗ trợ người dùng), hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính, hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh (với vai trò là người vận hành, bảo trì và sửa chữa).
1.9.2.    Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức

 • Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính, mạng máy tính;
 • Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về tin học ứng dụng;
 • Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;
 • Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;
 • Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;
 • Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;
 • Trình bày kiến thức lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế website;
 • Trình bày được kiến thức về tin học văn phòng;
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Kỹ năng

 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
 • Kết nối, điều khiển được máy tính và các thiết bị ngoại vi, mạng máy tính;
 • Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng quy trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp;
 • Lắp ráp, kết nối, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị an ninh;
 • Hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;
 • Tra cứu được tài liệu trên Internet bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;
 • Sao lưu, phục hồi được dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;
 • Xây dựng được các hệ thống thông tin đáp ứng kỳ vọng của khách hàng;
 • Triển khai, cài đặt, vận hành được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 • Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, linh hoạt trong công việc để thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài);
 • Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
 • Rèn luyện trở thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chức kỷ luật, có khả năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ;
 • Phân loại các phế phẩm như thiết bị phần cứng máy tính, mực in,... vào đúng nơi quy định tránh ô nhiễm môi trường.

1.9.3.    Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
      Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: Bảo trì máy tính; Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị hệ thống phần mềm; Quản trị cơ sở dữ liệu; Lập trình ứng dụng; Quản trị mạng máy tính.
1.9.4.    Khả năng học tập và nâng cao trình độ

      Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Tin học ứng dụng trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

2745 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644