Hotline liên hệ: 02923 881 644
22-4-2021
1.8 KỸ THUẬT VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1.8.1.    Mục tiêu chung
      Đào tạo học sinh ngành Kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở trình độ trung cấp. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
1.8.2.    Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức:

 • Giải thích được các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc ngành Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng;
 • Trình bày được kỹ năng giao tiếp - giáo dục sức khỏe, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát;
 • Trình bày được các nội dung cơ bản về y học như giải phẫu sinh lý người, bệnh học, dược lý, cấp cứu ban đầu;
 • Trình bày được tác dụng điều trị bằng phương pháp Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng;
 • Mô tả được phương pháp châm cứu và chữa bệnh không dùng thuốc (y học cổ truyền) phục hồi chức năng cho người bệnh;
 • Trình bày được các nguyên tắc đạo đức liên quan đến chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm pháp lý của nghề y;
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Kỹ năng:

 • Giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh và đồng nghiệp hiệu quả;
 • Thực hiện được các bước sơ cấp cứu ban đầu;
 • Sử dụng được các kỹ thuật lượng giá chức năng;
 • Áp dụng được mục tiêu, kế hoạch điều trị bằng phương pháp Vật lý trị liệu trên từng trường hợp bệnh cụ thể;
 • Áp dụng thành thạo các kỹ thuật Vật lý trị liệu thông thường;
 • Thực hiện được phương pháp châm cứu và chữa bệnh không dùng thuốc (y học cổ truyền) phục hồi chức năng cho người bệnh;
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị Phục hồi chức năng và bảo quản trang thiết bị đúng quy định;
 • Làm việc theo nhóm và phối hợp với các thành viên trong nhóm để thực hiện kế hoạch chăm sóc điều trị cho bệnh nhân;
 • Truyền đạt được các thông tin, ý tưởng, giải pháp cho các đồng nghiệp;
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

 • Tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;
 • Đoàn kết, hòa nhã, khiêm tốn với đồng nghiệp; cảm thông, chia sẻ, ân cần chu đáo với người bệnh và gia đình người bệnh;
 • Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, nghiêm túc thực hiện đạo đức nghề nghiệp và những quy định của nơi làm việc;
 • Thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.

1.8.3.    Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
      Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành bao gồm: Phục hồi chức năng về vật lý trị liệu; Phục hồi chức năng về hoạt động trị liệu. Người hành nghề vật lý trị liệu và phục hồi chức năng làm việc trong các Bệnh viện, Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng, Trung tâm Chỉnh hình – Phục hồi chức năng, phòng khám ở các cơ sở y tế công lập và tư nhân trong và ngoài nước.
1.8.4.    Khả năng học tập và nâng cao trình độ
      Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn.
      Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

2763 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644