Hotline liên hệ: 02923 881 644
23-1-2021
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH - TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

            - Hội đồng sáng lập nhà trường:

  • GS-TS. Lê Thế Thự - Chủ tịch ;
  • DSCKII. Nguyễn Văn Ảnh - Phó chủ tịch ;
  • ThS. Nguyễn Thị Tốt - Phó chủ tịch ;
  • CN. Lưu Hoàng Toại - Ủy viên.

            Trường Trung cấp Quốc tế Mekong (tiền thân là Trường Trung cấp Y Dược Mekong từ năm 2010) được thành lập theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường Trung cấp Quốc tế Mekong (gọi tắt là Trường Quốc tế Mekong) là trường tư thục đầu tiên của Đồng bằng Sông Cửu Long về đào tạo lĩnh vực khoa học sức khỏe.
             Trường Quốc tế Mekong phối hợp tuyển sinh, đào tạo chủ yếu các lĩnh vực như: Khoa học sức khỏe (Y sỹ, Y học cổ truyền, Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hình răng), kinh tế – thương mại và dịch vụ (Marketing, Logistics), du lịch (Hướng dẫn du lịch, du lịch lữ hành), ứng dụng công nghệ – kỹ thuật (Tin học ứng dụng, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Bảo trì và sửa chữa ô tô, Điện công nghiệp, Công nghệ thực phẩm) nhằm để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho thành phố Cần Thơ, các tỉnh miền Tây Nam bộ và quốc tế.
             Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển. Trường Quốc tế Mekong đã ổn định bộ máy hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm hiện đại phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học cho gần 2.000 học sinh sinh viên đang theo học. Nhà trường đã cung cấp một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao (hơn 7.000 học sinh sinh viên đã tốt nghiệp) cho thành phố Cần Thơ và Đồng bằng Sông Cửu Long.

1.2 SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1.2.1. Sứ mạng

            Sứ mạng của Trường Trung cấp Quốc tế Mekong là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp với nhu cầu xã hội theo hướng thực tiễn trong các lĩnh vực sức khỏe, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, thương mại và dịch vụ cho sự phát triển của kinh tế, xã hội cho thành phố Cần Thơ, các tỉnh miền Tây Nam bộ và quốc tế.

1.2.2. Tầm nhìn

            Trường Trung cấp Quốc tế Mekong không ngừng phát triển để trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng với nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực sức khỏe, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, thương mại và dịch vụ. Là trường đào tạo nhân lực có uy tín ngang tầm với các trường trong nước và quốc tế.

1.2.3. Mục tiêu phát triển

            Phát triển Trường Trung cấp Quốc tế Mekong trở thành trường đào tạo đa ngành, đa bậc học, đa lĩnh vực. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. Ba mục tiêu trọng tâm của trường là:

  • Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giáo viên và nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học.
  • Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giảng dạy bằng phương pháp tích cực lấy người học làm trọng tâm, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội.
  • Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động.
6440 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644