Hotline liên hệ: 02923 881 644
07-5-2021
1.10 MARKETING

1.10.1. Mục tiêu chung
      Marketing trình độ trung cấp là ngành, nghề thực hiện các nhiệm vụ và công việc nhằm phát hiện ra các nhu cầu, mong muốn của khách hàng, sáng tạo giá trị, cung ứng giá trị nhằm thỏa mãn nhu cầu của các bên tham gia quá trình trao đổi của doanh nghiệp với khách hàng một cách hiệu quả nhất.
Nhiệm vụ chính của nghề bao gồm: Tìm hiểu về môi trường marketing và thị trường; thực hiện các đề xuất chào hàng cho khách hàng của tổ chức; quản lý và cung ứng các chương trình truyền thông marketing; thực hiện và quản lý các kế hoạch marketing; sử dụng, nghiên cứu và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng; quản lý và phát triển thương hiệu.
1.10.2. Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức:

 • Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường;
 • Phân tích được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp;
 • Phân tích được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp;
 • Phân tích được xu thế phản ứng của người tiêu dùng khi lựa chọn một số sản phẩm của doanh nghiệp;
 • Nhận biết và phân đoạn được các thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp;
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

- Kỹ năng:

 • Thiết lập và duy trì được chính sách giá của sản phẩm dịch vụ;
 • Phân đoạn và lựa chọn được thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;
 • Tổ chức được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp;
 • Lập được dự toán kinh phí cho các hoạt động marketing;
 • Dự đoán được một số phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn một số sản phẩm của doanh nghiệp;
 • Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ;
 • Ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động marketing;
 • Đánh giá được hoạt động marketing của doanh nghiệp và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông thông dụng;
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

 • Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm; giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng;
 • Hướng dẫn, giám sát đồng nghiệp thực hiện công việc định sẵn;
 • Có khả năng đánh giá chất lượng, kết quả công việc của bản thân và nhóm sau khi hoàn thành công việc được giao.

1.10.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
      Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: Marketing; Dịch vụ khách hàng; Phụ trách nhãn hàng/ngành hàng; Quản lý thương hiệu; Phụ trách truyền thông; Quảng cáo facebook cần thơ, Digital Marketing.
1.10.4. Khả năng học tập và nâng cao trình độ
      Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Marketing trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

3416 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644