Hotline liên hệ: 02923 881 644
01-8-2022
TRƯỜNG PHỐI HỢP VỚI CÔNG TY MEDLATEC TẦM SOÁT UNG THƯ PHỔI CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG

Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Trường là một trong nhiều nhiệm vụ được Trường quan tâm.

Thực hiện nhiệm vụ ấy sáng 30/07/2022 Trường, Công đoàn phối hợp với công ty MEDLATEC tổ chức tầm soát ung thư phổi (miễn phí) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Trường. Hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được tầm soát và kết quả đáng mừng là gần 100 người được tầm soát không có trường hợp nào có dấu hiệu bệnh.

Trường cám ơn công ty MEDLATEC đã giúp đỡ Trường trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Trường nêu trên.

 

178 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644