Hotline liên hệ: 02923 881 644
06-10-2020
Công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [...]

Căn cứ Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Mekong thông báo các nội dung theo quy định như sau:

I. Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2015 – 2016 (Biểu mẫu 16)

   - Nhóm ngành Dược sĩ trung cấp, Điều dưỡng trung cấp, Y sĩ:  >>Xem chi tiết 
   - Nhóm ngành Kỹ thuật Phục hình răng, Kỹ thuật Xét nghiệm:  >>Xem chi tiết 

II. Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015 (Biểu mẫu 17)

>>Xem chi tiết 

III. Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015 - 2016(Biểu mẫu 18)

>>Xem chi tiết           

IV. Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2016 - 2017 (Biểu mẫu 19)

>>Xem chi tiết 

* Công khai về mức học phí:  Khung học phí năm học 2015 - 2016   xem

* Trường hoàn thành Tự đánh giá chất lượng     xem

136 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644